NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Natur Clinic S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este rezolvarea solicitărilor dumneavostră.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare rezolvării solicitărilor dumneavostră. Refuzul dvs. determină imposibilitatea rezolvării solicitărilor dumneavostră.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate unor terți.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Natur Clinic S.R.L.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în alte state.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Natur Clinic S.R.L.

- utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;
- personalul este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
- personalul este informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, la cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, precum si cu privire la riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal;
- accesul la software-ul ce contine baza de date cu caracter personal este restrictionat cu cont de utilizator insotit de parola, stabilite de operator;
- orice utilizator care primeste un cod de identificare si un mijloc de autentificare trebuie sa pastreze confidentialitatea acestora si sa raspunda in acest sens in fata operatorului;
- utilizatorii sunt obligati sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand parasesc locul de munca;
- datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma tertelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens;
- site-ul www.natur-clinic.ro foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul societatii;
- societatea respecta dispozitiile art.12 alin. (1) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
- nu se efectueaza comunicari comerciale prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia cazului in care abonatul sau utilizatorul vizat si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.